ADATVÉDELEM

1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A German’s Lions Kft. (3813 Kupa, Rákóczi u. 8.), a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az EU jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A German’s Lions Kft. online felületen történő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.anapmindenkie.hu/adatvedelem címen, illetve a www.anapmindenkie.hu láblécében, minden aloldalon.

A German’s Lions Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Természetesen az esetleges változtatásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és munkatársunk megválaszolja kérdését.

A German’s Lions Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A German’s Lions Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A German’s Lions Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Amennyiben megkeresné Társaságunkat adatkezelési kérdéseivel kapcsolatban, az adatvedelem@anapmindenkie.hu valamint a +36/20-400-6850 elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A German’s Lions Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a név, e-mail cím (opcionálisan üzenet, annak tartalma) személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl. A felületen elérhető info@anapmindenkie.hu vagy contact@anapmindenkie.hu címen történő kapcsolatfelvétel során történő adatkezelés menete a jelen dokumentum későbbi pontjain kerül bemutatásra.

Az adatkezelő adatai:

Név: German’s Lions Kft.

Székhely: 3813 Kupa, Rákóczi u. 8.

Cégjegyzékszám: 05-09-031643

Adószám:26686361-2-05

Telefonszám: +36/20-400-6850

E-mail: info@anapmindenkie.hu

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1 German’s Lions KFT.  SZOLGÁLTATÁSAIVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A Nap mindenkié szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés alapvetően a B2B/B2C szektorra korlátozódik, ennél fogva az adatkezelés alapesetben magában foglalja a szolgáltatások biztosításával kapcsolatos elengedhetetlen információkat tartalmazó elektronikus levelezési, telefonos vagy írásbeli kommunikációt és tájékoztatást az ügyfelek irányában és irányából.

Az adatkezelés célja: A Nap Mindenkié által nyújtott szolgáltatásokkal (a szolgáltatások listája elérhető A Nap Mindenkié hivatalos honlapján), a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre:

szerződéses partnerek esetén általában

név

cím

telefonszám

elektronikus levelezési cím

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezeléshez minden esetben a szerződés teljesítése szolgál jogalapként.
Az adatkezelés határideje: A szolgáltatás igénybevételének időtartama.
Az adatkezelés módja: papíralapú és elektronikus

3.2 A German’s Lions KFT. SZOLGÁLTATÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜZLETI PARTNEREK ADATKEZELÉSEI

Az üzleti partnerekkel kötött szerződések teljesítése során szükséges a kapcsolattartói kommunikáció, az ebből fakadó adatkezelés.
Az adatkezelés célja: A szerződéses kapcsolatok során történő kommunikáció biztosítása a helyi és a partner részéről biztosított kapcsolattartó(k) között.

A kezelt adatok köre:

Partneradatok általában

név

elektronikus levelezési cím

telefonszám

kapcsolódó cégnév és adott esetben betöltött pozíció

Az adatkezelés jogalapja: A megfelelő kommunikáció biztosítása és az üzletmenet gördülékenysége végett jogos érdek.
Az adatkezelés határideje: Az alapul szolgáló szerződés időtartama, azonban, ha a személyes adat szerződésben és/vagy számlán is szerepel, akkor a Szvt. alapján 8 év.
Az adatkezelés módja: papíralapú és elektronikus

3.3 A NAP MINDENKIÉ HONLAPJÁRA ÁLTALÁNOSAN ÉRTENDŐ ADATKEZELÉS

A German’s Lions Kft. saját honlappal rendelkezik, amely a https://.anapmindenkie.hu címről érhető el. A honlapon a korábbiakban jelölt módon automatikus adatgyűjtés nem működik, csak az oldal használatához szükséges sütik. A honlapon nem történik regisztráció.
A látogatók a honlapon található elérhetőségeken vagy a kapcsolati űrlapon keresztül léphetnek kapcsolatba A Nap Mindenkié-vel, a honlapot a Web-Server Kft.(a domain szolgáltatója) működteti.
Az adatkezelés célja: A honlapon kapcsolatfelvételt kezdeményező látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele.

A kezelt adatok köre:

név

elektronikus levelezési cím (e-mail)

település

mi kapcsán érdeklődik

otthonfelújítási támogatáshoz tartozó kérdések (Van 25 év alatti gyermekem VAGY gyermeket várunk, Rendelkezem minimum 1 éves TB jogviszonnyal)

telefonszám

üzenet szövege

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulás
Az adattárolás határideje: adatkezelési cél megvalósulásáig, az elektronikus levelezési címre érkezett adatokat, a levél megválaszolását követő 5 évig őrizzük.
Az adattárolás módja: elektronikus.

3.5 TECHNIKAI ADATOK

A German’s Lions Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

változatlansága igazolható (adatintegritás);

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A German’s Lions Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
A German’s Lions Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatosan jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A German’s Lions Kft.  az adatkezelés során megőrzi: 

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szükséges van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.6 COOKIE-K (SÜTIK)

3.6.1 A SÜTIK FELADATA

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megkönnyítik a weboldal használatát;

minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.6.2 FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a German’s Lions Kft.  weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú cookie-k érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.7 KÖZÖSSÉGI OLDALAKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja: A Facebook, Instagram és LinkedIn tartalomszolgáltató és közösségi oldalon a German’s Lions Kft. saját profillal rendelkezik, amely felületen a German’s Lions Kft. tevékenységeiről, álláslehetőségekről, újdonságokról mutat meg tartalmat. A Nap Mindenkié nem folytat adatgyűjtést a közösségi platformról, további nem készít statisztikákat, nem analizál látogatottságot sem egyébként, sem oly módon, hogy azzal bármely természetes személy beazonosítható lenne.
Az adatkezelés jogalapja: Az Infotv. 2011. évi CXII. tv. 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a Facebook (www.facebook.com) közösségi oldalon, az Instagram (www.instagram.com) oldalon, valamint a LinkedIn (www.linkedin.com) platformon történő regisztrációval és a cégszerű honlap kedvelésével.
Az adatkezelés időtartama: Mivel az adatkezelés a Facebook és/vagy az Instagram és/vagy a LinkedIn honlap felületén valósul meg, így a www.facebook.com, www.instagram.com és a www.linkedin.com oldal által előrt, közösségi oldal szabályozás vonatkozik annak használatára, legyen szó az adatkezelés időtartamáról, módjáról, törlési és módosítási lehetőségekről. A Facebook, Instagram és LinkedIn közösségi médiaplatform vonatkozó adatvédelmi szabályzata elérhetők a www.facebook.com/about/privacy, a www.help.instagram.com és a www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalról.
Az adatkezelés módja: elektronikus.

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

4.1 ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK

A German’s Lions Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a German’s Lions Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 96/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2017. évi LIII törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

5. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatot technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a German’s Lions Kft.  rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a German’s Lions Kft.  humánerőforrás szervezeti egységéhez tartozó munkatársak férnek hozzá.

6. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE

A German’s Lions Kft. a fent rögzített kapcsolatfelvételi pontok során szerzett adatok körére vonatkozóan nem vesz igénybe harmadik felet vagy adatfeldolgozót. Az adatokat megismerők köre a German’s Lions Kft. humánerőforrás szervezeti egységéhez tartozó munkatársak egésze.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1 TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A German’s Lions Kft.  megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az érintettek a korábbiakban ismertetett, adatvedelem@anapmindenkie.hu címen fordulhatnak az adatkezelőhöz adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseikkel, észrevételeikkel, ezen a címen keresztül élhetnek a dokumentumban részletezett jogaikkal.

7.2 AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3 HELYESBÍTÉS JOGA

Az érintett kérheti a German’s Lions Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4 TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a German’s Lions Kft.  indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5 AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére a German’s Lions Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatot törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6 ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7 TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.9 VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10 BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.11 ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A German’s Lions Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.